De minicamping is gelegen in de zeevang (vroeger in de vang v/d Zuiderzee) waar veel kleine dorpjes zich in het waterrijke veenlandschapbevinden, nu het Nationale Landschap Laagholland. Op fietsafstand liggen o.a. Edam (kaasmarkt), IJsselmeer en Volendam.
De minicamping is onderdeel van een melkveebedrijf met 55 melkkoeien en 35 stuks jongvee. Ook worden er aardappelen, uien en eieren verkocht.
Het melkveebedrijf is aangesloten bij de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Waterland, een door de boeren zelf opgerichte Natuurvereniging, die zich bezig houdt met natuurbeheer op de eigen bedrijven.
Alle campinggasten mogen ‘s avonds met de boerin meelopen om koeien te halen en de kalfjes te voeren. Ook mag men meehelpen met het melken van de koeien.
Te huur zijn een 6 persoons huisje en 6 persoons trekkershutten.