Disclaimer en cookiegebruik

Minicampinggids.nl heeft met alle mogelijke zorg deze website samengesteld maar onjuistheden kunnen echter nooit geheel voorkomen worden. Minicampinggids.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk, noch verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade die is opgelopen dan ook die op onze website is gepubliceerd.

Onder schade zien wij onder andere, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
Minicampinggids.nl kan geen enkele vorm van aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die direct of indirect is ontstaan door de inhoud, ook inhoud geplaatst door derden, die op deze website is gepubliceerd.

Minicampinggids.nl houdt zich altijd het recht voor om informatie die wordt aangeleverd door derden te mogen verwijderen en/of te wijzigen als blijkt dat de informatie die gepubliceerd is in strijd met de wet is en/ of de belangen van de bezoekers van deze website en/of derden hier schade van zouden kunnen ondervinden.

Minicampinggids.nl verbiedt het om informatie (teksten, foto’s, video’s etc.) te hergebruiken zonder daarvoor vooraf schriftelijk toestemming voor te vragen. Daarom mag niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie en/of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

Minicampinggids.nl maakt gebruik van Google Analytics voor de analyse van het gebruik van de website door de bezoekers. Google Analytics maakt gebruik van cookies voor het monitoren van surfgedrag. De verkregen data gebruiken wij alleen om het surfgedrag van onze bezoekers te bestuderen. Deze data verwerken wij zodanig dat wij de website nog beter kunnen afstemmen op de wensen van de bezoekers. Bij niet betalende campinghouders worden zogenaamde Google Adsense advertenties getoond.